Системи оповіщення

Системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей призначені для попередження людей, що перебувають у будівлі, про пожежу чи будь-яку іншу аварійну ситуацію, а також для керування їх евакуацією.
У черговому режимі такі системи, розташовані на вокзалах, у торгових комплексах чи бізнес-центрах можуть виконувати інші завдання: транслювати музику у фоновому режимі, передавати оголошення рекламного характеру чи службового призначення у різні приміщення об’єкта.
У разі надходження тривожного сигналу від пожежної сигналізації система оповіщення про пожежу перериває транслювання музики і оголошення та починає екстрене повідомлення, що записане у пам’ять пристрою або виголошується диспетчером системи.
Пріоритет пожежного оповіщення під час трансляції обов’язковий для будь-якої системи оповіщення.

Оскільки системa оповіщення є невід’ємною частиною систем протипожежної безпеки об’єкта, грамотне її проектування і монтаж із врахуванням усіх особливостей об’єкта і вимог чинних нормативних документів відіграють важливу роль у захисті Вашого персоналу і відвідувачів у разі пожежі, а в черговому режимі – створюють приємну атмосферу завдяки музиці і вчасно отриманим повідомленням.

Внутрішні електричні мережі, електропостачання і освітлення